Privacy Policy

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]PRIVACYVERKLARING

Gegevensprivacy is van groot belang voor Fashionera Online Boutique en we willen open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van je persoonsgegevens?
Het Nederlands bedrijf GlamFashion is de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel
Registratienummer: 70967814
BTW-nummer: NL126272360B01

Waar slaan we jouw gegevens op?
De gegevens die wij van jou verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van jouw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Voor overdrachten buiten de EER gebruikt Fashionera Online Boutique standaardcontractbepalingen en een Privacy Shield als waarborg voor landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Jouw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Fashionera Online Boutique. Het lokale GlamFashion-bedrijf fungeert slechts als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens Fashionera Online Boutique.

We zullen jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de Fashionera Online Boutique voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om jou te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kunt u vinden onder elk specifiek proces hieronder.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn jouw rechten?
Recht op toegang:
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met Fashionera Online Boutique die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:
Wanneer Fashionera Online Boutique jouw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:
Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Als je een Fashionera Online Boutique account hebt, kun je je persoonsgegevens aanpassen op jouw account en lidmaatschap pagina’s.

Recht op verwijdering:
Je heb het recht om op elk moment de door Fashionera Online Boutique verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* je heb een lopende zaak met de klantenservice
* je heb een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* je heb een nog niet afgewikkelde schuld bij Fashionera Online Boutique, ongeacht de betalingswijze
* je wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of je heb in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* jouw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
* jouw kredietaanvraag is de afgelopen drie maanden afgewezen
* indien je een aankoop hebt gedaan, bewaren we jouw persoonsgegevens in verband met jouw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
Je heb het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van  persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Fashionera Online Boutique. Fashionera Online Boutique zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien je niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kan je:
* de instructies volgen in elke marketingmail
* de instellingen van je Fashionera Online Boutique -account aanpassen

Recht op restrictie:
Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om Fashionera Online Boutique te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:

* als je bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Fashionera Online Boutique, beperkt Fashionera Online Boutique elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang,
* indien je een claim heb ingediend dat jouw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Fashionera Online Boutique elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens,
* als de verwerking onwettig is, kan je je verzetten tegen de verwijdering van jouw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van je persoonsgegevens,
* als Fashionera Online Boutique de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor jouw nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die jouw vragen met betrekking tot jouw bovengenoemde rechten behandelt. Je kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@fashionera.nl.

Data Protection Officer:
We hebben een Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) benoemd, om ervoor te zorgen dat we jouw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. Je kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via info@fashionera.nl met PRIVACY als onderwerp.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien je van mening bent dat Fashionera Online Boutique jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. Je heb ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van jouw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.

 

  1. |ONLINE AANKOPEN

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om u aankoop online op Fashionera Online Boutique te beheren, door uw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze online diensten en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items.

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren.

We gebruiken ook uw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te identificeren en om uw wettelijke leeftijd voor online shopping te valideren en om uw adres te bevestigen met externe partners.

We willen u verschillende alternatieve betaalmethoden aanbieden en analyseren uw gegevens om uit te vinden welke alternatieve betaalmethoden voor u beschikbaar zijn, met inbegrip van uw betalingsgeschiedenis en kredietcontroles

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
* kredietinformatie
* bestelgegevens

Als u een Fashionera Online Boutique -account hebt, verwerken we ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account of lidmaatschap, zoals

* uw account of membership ID
* uw aankoopgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan bedrijven om uw adres te valideren, aan communicatiebureaus om u een bestelbevestiging te sturen, aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling, aan betalingsdienstaanbieders voor uw betaling, aan kredietinformatiebureaus voor identiteitscontroles en kredietcontroles en aan incassobureaus.

Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende ondernemingen een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling bij Fashionera Online Boutique te verwerken en leveren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.

 

  1. |DIRECT MARKETING

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om u marketingaanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te sturen via e-mails, tekstberichten, telefoongesprekken en de post.

Om uw ervaring met Fashionera Online Boutique te optimaliseren, voorzien we u van relevante informatie, bevelen we producten aan, sturen we u herinneringsberichten over producten die zich nog in uw shoppingbag bevinden en sturen we u gepersonaliseerde aanbiedingen. Al deze geweldige diensten zijn gebaseerd op uw vorige aankopen, waar u op geklikt hebt en informatie die u ons verstrekt hebt.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

* contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcode
* of u updates wilt ontvangen voor kinderen (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)
* geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)
* op welke producten en aanbiedingen u hebt geklikt

Als u een Fashionera Online Boutique -account hebt, verwerken we ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account en lidmaatschap, zoals:

* naam
* adres
* leeftijd
* aankoopgeschiedenis
* hoe u door de site hebt genavigeerd en waar u op hebt geklikt

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de Fashionera Online Boutique voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing. Met uitzondering van marketing per post, met inbegrip van catalogi, die aan u verstuurd worden op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing.

Wanneer u hiervoor kiest, is Fashionera Online Boutique niet in staat om u verdere direct marketing aanbiedingen of informatie te sturen op basis van uw toestemming.

 

Indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u:
* de instructies volgen in elke marketingmail
* de instellingen aanpassen van uw Fashionera Online Boutique -account

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt.

Met betrekking tot e-mail marketing, beschouwen we u als een inactieve klant als u het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend.

Na deze tijdsperiode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 

 

  1. |FASHIONERA ONLINE BOUTIQUE- ACCOUNT

 

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijke account te creëren en beheren, om u een gepersonaliseerde en relevante ervaring met Fashionera Online Boutique te bieden.

We voorzien u van uw bestelgeschiedenis en details over uw bestellingen en stellen u in staat om uw accountinstellingen te beheren (met inbegrip van uw marketingvoorkeuren). We voorzien u ook van eenvoudige manieren om accurate en bijgewerkte informatie te handhaven, zoals contactgegevens en betalingsgegevens. We stellen u ook in staat om items in uw shoppingbag op te slaan, geven u aanbevelingen over maten en geven u de mogelijkheid om de producten die u bij ons hebt gekocht, te beoordelen.

Om u te voorzien van relevante productaanbevelingen, verwerkt Fashionera Online Boutique uw navigatie- en browsegeschiedenis op onze digitale platforms (met inbegrip van website en app), uw aankoopgeschiedenis en productbeoordelingen alsook de gegevens die u aan ons hebt verstrekt door middel van uw account.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?
We verwerken altijd uw e-mailadres en wachtwoord die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een Fashionera Online Boutique account.

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:

* contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
* geboortedatum
* geslacht
* land
* accountinstellingen
* versleutelde betaalkaartgegevens

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u een aankoop doet:

* bestelgeschiedenis
* leveringsinformatie
* betalingsgeschiedenis

We verwerken ook de volgende categorieën persoonsgegevens in verband met uw cookies:

* klikgeschiedenis
* navigatie- en browsegeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Om de website te optimaliseren, gebruiken we websitebureaus. We gebruiken analysetools voor productbeoordeling.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens m.b.t. uw account is gebaseerd op uw toestemming wanneer u uw Fashionera Online Boutique account aanmaakt.

De verwerking van uw persoonsgegevens om u te voorzien van relevante productinformatie, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en is Fashionera Online Boutique niet in staat u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u een actief Fashionera Online Boutique account hebt.

U hebt het recht om op elk moment uw account te beëindigen. Als u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en wordt u als inactief beschouwd. We bewaren uw persoonsgegevens in het geval van wettelijke voorschriften of een open geschil.

Nadat uw account is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Fashionera Online Boutique door contact met ons op te nemen via info@fashionera.nl. Uw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan u kunnen verlenen.

 

 

  1. |KLANTENSERVICE

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en social media.

We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën:

* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* geboortedatum
* betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
* kredietinformatie
* bestelgegevens
* account- of lidmaatschapsnummer
* alle correspondentie op dit gebied

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
De gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Fashionera Online Boutique.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens in verband met telefoon en e-mail logs en correspondentie 100 dagen en uw gegevens in verband met casemanagement 12 maanden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Fashionera Online Boutique. Fashionera Online Boutique zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

 

  1. |PRIVACYVERKLARING ONTWIKKELING EN VERBETERING

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken gegevens om onze diensten, producten en systemen te evalueren, ontwikkelen en verbeteren voor al onze klanten. Daartoe zullen we uw gegevens niet op individueel niveau analyseren. Elke verwerking geschiedt met gepseudonimiseerde gegevens.

 

Dit omvat een analyse om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken, zoals het wijzigen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te benadrukken die vaak gebruikt worden door onze klanten in onze digitale kanalen en om IT-systemen te verbeteren teneinde de veiligheid voor onze bezoekers en klanten in het algemeen te vergroten.

De analyse wordt ook gebruikt om de logistieke goederenstroom te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren, door aankopen, voorraden en leveringen te voorspellen alsook onze resourcecapaciteit vanuit duurzaamheidsoogpunt door het stroomlijnen van de inkoop en planning van leveringen.

Daarnaast gebruiken we de gegevens om nieuwe vestigingen van winkels en magazijnen te kunnen plannen en om ons productassortiment te verbeteren.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor heeft gekozen dit met ons te delen:

* klantnummer

* geboortedatum

* geslacht

* land

* accountinstellingen

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u een aankoop hebt gedaan:

* bestelgeschiedenis

* leveringsinformatie

* betalingsgeschiedenis

We verwerken ook de volgende categorieën persoonsgegevens met betrekking tot cookies:

* klikgeschiedenis

* navigatie- en browsegeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. We maken gebruik van webanalysebedrijven om het online gedrag van onze klanten in het algemeen te analyseren.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens, om onze diensten en producten te ontwikkelen en verbeteren, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actief Fashionera Online Boutique-account heeft.

Nadat uw account of lidmaatschap is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Fashionera Online Boutique door contact met ons op te nemen via info@fashionera.nl. Uw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan u kunnen verlenen.

 

 

  1. |VOORKOMING VAN MISBRUIK EN MISDAAD

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens voor schadepreventie-management door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen.

We gebruiken om veiligheidsredenen ook uw persoonsgegevens die door videobewaking zijn verkregen, teneinde incidenten op te kunnen volgen en om strafbare feiten in onze winkels te voorkomen en rapporteren.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om misbruik van onze online diensten, schade en fraude te voorkomen en te onderzoeken, door online winkelgedrag te analyseren.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
* klantnummer
* videobeelden
* bestelgeschiedenis
* leveringsinformatie
* betalingsgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden. We delen uw gegevens met bedrijven voor “exception-based reporting”.

Incidenten en fraude kunnen worden gedeeld met verzekeringsmaatschappijen, gerechtelijke autoriteiten of lokale en globale wetshandhavingsinstanties om onderzoeken te kunnen voltooien. Houd er rekening mee dat dergelijke ontvangers een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens om misbruik van onze diensten te voorkomen, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om potentiële fraude en andere overtredingen te voorkomen en/of te rapporteren.

Videobeelden worden bewaard overeenkomstig de lokale wetgeving, maar voor maximaal 30 dagen.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Fashionera Online Boutique door contact met ons op te nemen via info@fashionera.com. Uw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan u kunnen verlenen.

 

 

  1. |COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

Hoe gebruiken we cookies?
We gebruiken permanente cookies om uw gewenste startpagina op te slaan en om uw details op te slaan indien u “Mij onthouden” selecteert bij het inloggen.

We gebruiken cookies om uw favoriete producten op te slaan.

We gebruiken sessiecookies als u gebruikmaakt van de productfilter en om te controleren of u bent ingelogd of een artikel in uw shoppingbag hebt geplaatst.

Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.

Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij u marketingmateriaal in andere sites/kanalen kunnen geven.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verbinden alleen uw cookie ID met uw persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account, als u bent ingelogd op uw account.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verbinden alleen uw cookies met uw persoonsgegevens als u ingelogd bent op uw Fashionera Online Boutique account.

Als u bent ingelogd op uw account, is de juridische grondslag gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Fashionera Online Boutique bewaart niet uw persoonsgegevens. U kunt cookies eenvoudig via uw browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder “Help” in uw browser. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, krijgt u geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site.

 

 

Versie 31-5-2018

 

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

× Chat met ons