Ruil- en/of retourneervoorwaarden
Als je na ontvangst van de bestelling niet tevreden bent, stelt FASHIONERA ONLINE BOUTIQUE je in de gelegenheid om de maat van het gekochte artikel te ruilen of te retourneren, mits het artikel ongebruikt en niet beschadigd is.

Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heb je het recht je bestelling of een deel daarvan binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van je bestelling zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien je na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan FASHIONERA ONLINE BOUTIQUE heb teruggezonden, is de koop een feit. Je bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk(email) melding te maken bij FASHIONERA ONLINE BOUTIQUE hierover. Deze melding kan via de post of via ons e-mail adres info@fashionera.nl . Indien wij geen melding vooraf hebben ontvangen omtrent de retour van je bestelling, kunnen wij jammer genoeg niet overgaan tot het behandelen van jou retour. 

Terugzending van een artikel dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de artikel blijkt gebruikt te zijn, bezwaard of op enige wijze beschadigd te zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes en verpakking niet zijn verwijderd. FASHIONERA ONLINE BOUTIQUE mag het ruilen van gebruikte of beschadigde artikelen weigeren (mits het niet om een defect gaat). Sale producten kunnen terug gestuurd worden, maar helaas geen geld terug. Wel krijgt je een tegoed bon voor d.m.v. een kortingscode. Kleding mag ook niet gevlekt zijn met makeup, deze worden op kosten van de klant terug gestuurd. Retourneren buiten de wettelijke periode van 14 dagen mag bij ons ook, je krijgt een tegoedbon voor het bedrag dat vrij te besteden is op onze website.

Met inachtneming van hetgeen hierboven is bepaald, draagt FASHIONERA ONLINE BOUTIQUE er zorg voor dat binnen 3 tot 7 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending in onze magazijn, het volledige aankoopbedrag inclusief de gemaakte verzendkosten en exclusief de retourkosten aan jou wordt terugbetaald of omgeruild. Het terugzenden van de geleverde artikelen zijn geheel voor rekening en risico van de klant. Het bedrag van het/de artikel(en) dat je terug heb verzonden wordt terugbetaald door middel van dezelfde betalingswijze als die je bij de aankoop heb gebruikt.

Elk pakket moet vooraf aangemeld zijn. Dit doe je door een email te sturen naar info@fashionera.nl
Vermeld in je email altijd uw order/bestel nummer, uw naam en adres. Vermeld ook wat uw ervoor in de plaats wilt ontvangen. Maak hiervoor gebruik van de artikel nummers.Het onderstaand retouradres moet op je pakket staan vermeld. Bewaar uw verzendbewijs heel goed tot uw retour verwerkt is en u bevestiging hiervan ontvangen heeft. U mag ons altijd contacten omtrent uw retour. Dit kan ook via whatsapp.

De artikelen kunnen niet voor een ander model worden geruild, enkel voor een andere maat. Om een artikel voor een ander model te ruilen, dient het artikel eerst geretourneerd te worden. Je plaatst dan opnieuw een bestelling voor het juiste model.

FASHIONERA ONLINE BOUTIQUE

Tapuitstraat 66b
3083 WT Rotterdam
Nederland
(geen bezoekadres)

× Chat met ons